Ministerstvo zdravotnictví varuje:       

 Kouření vážně způsobuje dobrou náladu! 

 CBD + HHC 

 

 

 

 

 HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI CBD, HHC A THC 

Konopí bylo dlouhou dobu spojováno pouze s (v některých kruzích nechvalně) proslulým kanabinoidem THC (tetrahydrokanabinol). Jenže časy se mění. Před nějakou dobou začal THC „konkurovat“ kanabidiol (CBD), který už se pro mnohé z nás mezitím stihl stát důvěrně známým. A nedávno jsme pak byli svědky nástupu nového fenoménu - kanabinoidu HHC (hexahydrokanabinol). Jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi nejznámějšími kanabinoidy?

Vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti není vždy snadné se zorientovat v tom, co přesně můžeme od každého z těchto kanabinoidů očekávat. Navíc se jedná o téma, které je často provázeno předsudky – někteří lidé by rádi CBD či HHC vyzkoušeli, bojí se však pověsti, která provází ilegální THC, a neuvědomují si dostatečně všechny faktory, kterými se jednotlivé kanabinoidy liší.

Nejdříve si pojďme říct, co mají CBD, THC a HHC společné. Jak už je uvedené výše, všechny tři patří mezi kanabinoidy (možná už jste slyšeli i o některých dalších, jako jsou například CBN nebo CBG). To jsou látky, které se poněkud překvapivě nalézají nejen v rostlinách konopí (Cannabis), ale byly detekovány také v mateřském mléce člověka i dalších savců. V současné době je jich známo minimálně 113 a tento počet se stále zvyšuje.

Nás však především zajímají rozdíly mezi těmito třemi látkami. Dnes se zaměříme především na dva hlavní, které považujeme z hlediska případného uživatele za nejdůležitější a nejpraktičtější. Tedy na rozdíly mezi tím, jaké mohou mít tyto kanabinoidy účinky na náš organismus, a jak se na ně dívá naše legislativa.

 

 

 ROZDÍL MEZI CBD A THC 

Už jsme si v krátkosti řekli, co je THC a co je CBD. Abychom však pochopili, proč na nás mají rozdílné účinky, je třeba se na chvíli zastavit u chemického vzorce obou těchto nejdůležitějších kanabinoidů. Oba dva jsou si sice chemicky blízce podobné a mají stejný sumární vzorec (C21H30O2), ale oba dva mají rozdílnou chemickou strukturu.

A právě ta je zřejmě důvodem, proč mají obě tyto látky na náš organismus poněkud rozdílný efekt. Oba kanabinoidy působí na naše kanabinoidní receptory a mohou pozitivně ovlivňovat náš endokanabinoidní systém. Jejich užívání tak může přinášet mnoho zdravotních benefitů – mezi nejznámější patří asi úleva od bolesti, pomoc při zánětlivých onemocněních, nechutenství, problémech se spánkem apod.

Je tu však jeden zásadní rozdíl. Zatímco THC přímo stimuluje kanabinoidní receptory typu CB1 a CB2, u CBD se tak neděje. Díky tomu není CBD psychoaktivní – na rozdíl od THC u něj tedy nedochází ke změnám vědomí či vnímání, které mohou být doprovázeny nepříjemnými vedlejšími efekty, jako je úzkost nebo krátkodobé paměťové výpadky. Dokonce CBD může působit na některé THC účinky jako inhibitor – tedy je rušit nebo výrazně omezovat. Proto už probíhají výzkumy, kdy je při léčbě lékařským konopím kombinován účinek obou těchto kanabinoidů.

A právě to, jaké mají THC a CBD účinky na náš nervový systém, předjímá i pohled české legislativy na ně. Zatímco konopí s vysokým obsahem THC (marihuana) je ilegální, konopí s CBD (technické konopí) není uvedeno mezi žádnými zakázanými látkami a lze proto jednoznačně říct, že v současné době je CBD legální.

Je ještě dobré na závěr poznamenat, že rostliny a výrobky s CBD mohou obsahovat určitý malý obsah THC a stále je na ně pohlíženo jako na legální. Tato hranice je dodržena, pokud je v CBD obsah THC maximálně 1%.

 

 

 ROZDÍL MEZI HHC A THC 

Hned na začátku je potřeba poznamenat, že byť i výzkumy CBD jsou zatím ve svých počátcích, o HHC toho víme zatím ještě mnohem méně.

HHC má opět podobné chemické složení jako výše zmíněné kanabinoidy (strukturní vzorec C21H32O2). A stejně jako v minulém srovnání s sebou drobné rozdíly v chemické struktuře nesou i rozdílné účinky obou látek.

Na rozdíl od CBD se HHC (stejně jako THC) váže na kanabinoidní receptory typu CB1, které jsou zodpovědné mimo jiné i za už zmíněné psychoaktivní účinky. Váže se na ně však se slabší afinitou, což je pravděpodobně příčinou toho, že HHC nemá tak silné intoxikační účinky jako THC – obvykle se mluví přibližně o padesátiprocentní intenzitě.

Co se týká legálnosti HHC, je dobré se podívat trochu do historie. HHC bylo poprvé syntetizováno Rogerem Adamsem v roce 1947. Jako výchozí látka bylo použito právě nám dobře známé THC. Vzhledem k tomu, že THC je nelegální látka, bylo pak pochopitelně stejně pohlíženo i na HHC.

V roce 2020 však bylo HHC objeveno v malém množství i přímo v rostlinách konopí, konkrétně v extraktu z jejich semen. To umožnilo získávat HHC z konopí přímo. Výsledkem je situace, kdy THC prodej a jeho užívání jsou přísně zakázány, zatímco HHC je u nás v současné době považováno za legální.

Je však třeba upozornit na to, že tento stav se také může ukázat jen jako určitá legislativní mezera, kterou budou možná chtít někteří zákonodárci zaplnit. Proto je dobré sledovat další právní vývoj, který bude ohledně HHC následovat.

 

 

 ROZDÍL MEZI CBD A HHC 

Tady už asi všechny rozdíly jasně vyplývají z předchozích dvou srovnání, tedy jen ve stručnosti: HHC je na rozdíl od CBD psychoaktivní a obě látky jsou u nás v současnosti legální – byť u HHC květů a dalších HHC produktů by asi bylo přesnější používat termín nezakázané.

O rozdílech mezi těmito třemi látkami by se toho dalo napsat mnohem více.  Věříme však, že tento základní přehled je dostačující pro to, abyste si mohli vybrat výrobky s takovým kanabinoidem, který vám bude nejvíce vyhovovat a budete z něj benefitovat.

 

 

 

 

Vyhledávání

Moto: 

V poslední době stále častěji čtu o tom, jak kouření škodí zdraví, proto jsem přestal číst.

Sir Winston Churchill

Bylo Vám již 18 let?

Vstupujete na stránky s tabákovými a nikotinovými produkty. Prosím potvrïte, že Vám již bylo 18 let.


© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode